Hizmet Çeşitleri Nelerdir

[Toplam:5    Ortalama:2/5]

Hizmet Çeşitleri Nelerdir

Hizmet Çeşitleri Nelerdir
Hizmet Çeşitleri Nelerdir

Hizmet Çeşitleri Nelerdir açıklanmasından önce hizmet kavramının tanımlanmasında fayda vardır. Hizmetler aynı mal ve mamuller gibi ihtiyaç karşılama özelliği olan ancak mal/mamullerden farklı olarak somut özelliklere sahip olmayan faaliyetlerdir. Bu bağlamda hizmet kısaca ihtiyaç karşılayan faaliyetler olarak tanımlanabilir. Hizmetler çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflamalar hizmet türlerine göre olabileceği gibi hizmet üreten kurumun yapısına ve mülkiyetine, hatta amacına göre de değişmektedir. Örneğin kamu hukukuna bağlı olarak yürütülen hizmetler kamu hizmetleridir. Bunlar idari, iktisadi, sosyal ve bilimsel kamu hizmetleri olarak alt gruplara ayrılabilir.

Bayındırlık, eğitim, sağlık vb. hizmetler idari hizmetlere örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan özel sektörün güçlü bir yapıya sahip olmadığı pazarlarda devletin yürüttüğü hizmetler de vardır. Bu hizmetlerden biri TCDD yapılanmasıdır. Bu yapılanma bir iktisadi kamu hizmeti olma özelliği göstermektedir. Özellikle ikinci cihan harbini müteakiben gelişen ve sosyal devlet olmanın bir gereği olarak icra edilen sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri kapsayan hizmetler sosyal kamu hizmetlerine örnek teşkil etmektedirler. Bilimsel kamu hizmetleri önceleri klasik kamu hizmetleri içerisinde yer alsa da daha sonraları maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda daha esnek kurallara göre yürütülmesi gerektiği düşünülen faaliyetlerdir. Bu alanda hizmet veren kurumların her birinin statüsü bir diğerinden farklıdır ve bu alanda hizmet veren kurumlara örnek olarak üniversiteler gösterilebilir.

Hizmet Çeşitleri Nelerdir
Hizmet Çeşitleri Nelerdir

Hizmetlerin sınıflandırılmasının diğer bir yöntemi ise hizmet türüne göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya örnek olarak reklam hizmetleri, bilgi teknolojileri hizmetleri, inşaat hizmetleri, sağlık ve sosyal güvenik hizmetleri, turizm hizmetleri, finans hizmetleri, muhasebe hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi örnekler verilebilir. Bu gruptaki her hizmetin farklı çalışma alanları ve yöntemleri vardır.

Örnekleri verilen kamu hizmetleri ile türlerine göre hizmetleri birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak neredeyse imkansızdır. Örneğin bir eğitim hizmeti aynı zamanda üniversite hizmeti olarak da düşünülebileceğinden bu iki sınıflama grubu birbiri ile kesişebilmektedir. Diğer taraftan kamu hizmeti olmayan bir özel teşebbüs işletmesinin sunduğu eğitim hizmetleri bir kamu hizmeti olmayacaktır.

Bir diğer tasnif yöntemi ise hizmetin kişi ya da donanıma dayalı olmasına dayanmaktadır. Bu yönü ile hizmetler iki alt gruba ayrılabilmektedir. Kişi ağırlıklı hizmetlerde nitelikleri farklı farklı da olsa temelde insan unsuru yatmaktadır. Örneğin güvenlik hizmetleri, avukatlık hizmetleri vb. Bu hizmetlerin gerektirdiği nitelikler farklı olsa da temelde insan emeğine dayalı olması dolayısı ile benzeşmektedirler. Donanıma dayalı hizmetler daha çok teknolojinin kullanıldığı hizmetlerdir. Örneğin internet üzerinden yapılan alışverişlerde insan unsurundan ziyade teknoloji ön plana çıkmaktadır. Benzer şekilde hizmetler gerektirdiği beceriye göre profesyonel ve profesyonel olmayan hizmetler olarak da sınıflandırılabilir. Hekimlik profesyonel hizmetlerden iken temizlik hizmetleri profesyonel olmayan hizmetlerdendir.

Son olarak hizmetler müşteriye bağlı olma derecelerine göre de sınıflandırılabilir. Örneğin bir doktorun hizmet verebilmesi için müşterinin kendisine müracaat etmesi gerekmektedir ve hizmet esnasında müşteri orada bulunmalıdır. Ancak tamir hizmetlerinde müşterinin bizzat süreçlerde yer almasına gerek yoktur.

Bir cevap yazın